Reklamační řád

Délka záruky

Zákonná záruční doba je 24 měsíců, přičemž její platnost běží od data převzetí zboží. Reklamace uplatněné po uplynutí zákonné lhůty se mohou domluvit v objednávce.

Záruční podmínky

Kupující má dle zákona právo doručenou zásilku odmítnout, je-li poškozená nebo neúplná. Veškeré případné problémy s námi prvně konzultujte na tel. čísle 725717871.
Případné poškozené zboží je možno vrátit zpět na adresu Hornosušská 2, HLIMONT s.r.o., areál SBD, Havířov- Prostřední Suchá. Je třeba tuto zkušenost oznámit emailem na adresu: polnistroj.cz@gmail.com, reklamace je neplatná při poškození vlivem přírodních živlů či vyšší moci.

Způsob vyřízení reklamace

Reklamované zboží lze vyměnit či opravit. Není-li to možné, prodávající musí zboží zlevnit, či vrátit požadovanou cenu. Záruční doba automaticky prodlužuje o dobu trvání reklamace. O vyřízení reklamace a sjednané nápravě má prodávající povinnost kupujícího informovat. Pokud opravené či vyměněné zboží kupující nevyzvedne do 60 dnů, může si prodávající účtovat částku za uskladnění, kterou uvádí v příslušném sazebníku.