Obchodní podmínky

                  Závaznost Všeobecných obchodních podmínek Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek obchodní společnosti HLIMONT s.r.o., IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 24482 (dále jen „podmínky“ nebo „ VOP“), je úprava základních podmínek kupních smluv na dodávku zboží. Každá kupní smlouva, která bude uzavřena se společností HLIMONT s.r.o. jako prodávajícím […]